Głosowanie na zadania do budżetu obywatelskiego 2024

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 604/LXIX/23
  Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023r.


  Karta do głosowania
  Głosowanie odbywa się w terminie: 19.09.2023 – 03.10.2023 r.

  DANE GŁOSUJĄCEGO

  Imię i nazwisko osoby głosującej

  i nazwisko:

  Adres zamieszkania: 18-400 Łomża,

  ulica:

  Data i podpis uprawnionego do głosowania

  ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

  Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

  Głos będzie ważny tylko przy prawidłowym, kompletnym wypełnieniu niniejszej karty.
  Zasady głosowania:
  1. Można wybrać nie więcej niż 5 zadań z listy, po 1 w każdej kategorii (ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej, Młodzieżowy Budżet Obywatelski, Zielony Budżet Obywatelski)..
  2. Przy wybranym zadaniu w rubryce „Wybór” należy postawić znak „X”.
  3. Uprawniony do głosowania Mieszkaniec może tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadanie do Budżetu Obywatelskiego.

  Głos uznaje się za nieważny, jeżeli:
  1. wybrano więcej niż 5 zadań z listy,
  2. wybrano więcej niż 1 zadanie w każdej z 5 kategorii,
  3. brakuje imienia i nazwiska i/lub adresu zamieszkania osoby głosującej,
  4. brakuje czytelnego podpisu osoby uprawnionej do głosowania pod oświadczeniem (lub rodzica/opiekuna prawnego),
  5. brakuje daty oddania głosu, lub wpisana data nie dotyczy terminu głosowania.

  Ponadto, głos jest nieważny w przypadku, gdy Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania.

  LISTA ZADAŃ

  Wybór / Nr Zadania / Nazwa zadania i jego lokalizacja – kolejność alfabetyczna / Szacunkowy koszt realizacji zadania*

  KATEGORIA I - ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

  1. 30 metrowy Maszt Niepodległości w rocznicę 25-lecia wstąpienia do NATO i 20-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej, Rondo Solidarności, ul. Piłsudskiego/ 445 000 zł2. Iluminacja nowego mostu „Hubala”/ I ♥ Łomża, Most przy plaży miejskiej ul. Sikorskiego/ 600 000 zł3. Mini Skate Park, ul. Winiarskiego (działka nr 20711/3)/ 600 000 zł4. Modernizacja boiska na ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/ 600 000 zł5. Oświetlona Grobla, Centralny plac parkingowy zlokalizowany pomiędzy ogródkami działkowymi ROD a alejkami Grobli Jednaczewskiej/ 150 000 zł6. Parking przy Orliku, ul. Katyńska (działka nr 11232/5)/ 600 000 zł7. Rewitalizacja alejek na Miasteczko Ruchu Drogowego, ul. Dmowskiego 10/ 600 000 zł8. Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP4)/ 600 000 zł9.Modernizacja ciągów pieszych, jezdnych oraz postojowych w okolicy ul. Niemcewicza oraz ROD im. Jakuba Wagi, Pas drogowy przy pływalni miejskiej oraz SP 10, ul. Przykoszarowej 31, 35, ul. Niemcewicza 1, 3, 5 oraz łącznik ul. Kamiennej/ 600 000 zł

  KATEGORIA II - ZADANIA STREFOWE

  1. Aleja Osobowości Łomży - ławeczki Heleny Czernek i Henryka Mejera, ul. Długa (CENTRUM) / 250 000 zł2. I ♥ Łomża, róg Al. Legionów i Sikorskiego (działka nr 22437/29) (CENTRUM) / 150 000 zł3. Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2 (CENTRUM) / 90 000 zł4. Przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51 B (CENTRUM) / 200 000 zł5. Rewitalizacja placu przy parku miejskim im. Jakuba Wagi, skrzyżowanie ul. Nowogrodzkiej i Glogera (CENTRUM) / 300 000 zł6. Zestaw mobilnych boisk do koszykówki 3x3, Obiekty sportowe MOSiR (CENTRUM) / 215 070 zł7. Mini siłownia zdrowia, Centralny plac parkingowy zlokalizowany pomiędzy ogródkami działkowymi ROD a alejkami Grobli Jednaczewskiej (ŁOMŻYCA) / 70 000 zł8. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw, ul. Polna 40 A (ŁOMŻYCA) / 300 700 zł9. Modernizacja placu zabaw – boisko, między ul. Podleśną i Browarną (ŁOMŻYCA) / 300 000 zł10. Postawienie 2 szt. luster drogowych na ul. Mała Kraska, ul. Mała Kraska – przy posesji 50 i 74 (ŁOMŻYCA) / 4 000 zł11. Wspieramy łomżyńskie schronisko – wymiana części ogrodzenia, ul. Wojska Polskiego 136 (ŁOMŻYCA) / 33 210 zł12. Remont ul. Moniuszki wraz z parkingami, działki nr 10320/5 12133/1 (POŁUDNIE) / 280 000 zł13. Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie ZSMiO nr 5, ul. Przykoszarowa 22 (POŁUDNIE) / 270 000 zł14. Ruch i edukacja na świeżym powietrzu – modernizacja placu zabaw przy PP nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 14 (działka nr 12238) (POŁUDNIE) / 218 308,48 zł

  KATEGORIA III - ZADANIA OSIEDLOWE

  1. Rozbudowa placów zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia, OSIEDLE 2/ 40 000 zł2. Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22, OSIEDLE 3/ 50 000 zł3. Spotkania z kulturą, Hala Kultury, Stary Rynek 6, OSIEDLE 4/ 10 000 zł4. Ogrodzenie placu zabaw, ul. Nowogrodzka 6 , OSIEDLE 4/ 40 000 zł5. Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy, ul. Farna, OSIEDLE 4/ 10 000 zł6. Łomżyńskie historie – utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5/ 40 000 zł7. Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary, OSIEDLE 5/ 30 000 zł8. Tablica radarowa „Prędkość” Zwolnij/Dziękuję, ul. Zdrojowa przed zakrętem 34-36, OSIEDLE 6/ 35 000 zł9. Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4, OSIEDLE 7/ 50 000 zł10. Osiedlowy piknik rodzinny, ul. Cegielniana (teren w okolicy placu zabaw), OSIEDLE 9 / 10 000 zł11. Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabią, działki nr 22428/18, 22514, 22515, OSIEDLE 9/ 40 000 zł12. Zakup sprzętu na miejski plac zabaw na ul. Mała Kraska, OSIEDLE 10/ 50 000 zł13. Dzień Sąsiada, plac zabaw przy ul. Mała Kraska, OSIEDLE 10/ 10 000 zł14. Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji międzysąsiedzkiej pt. „To my sąsiedzi”, Pl. Niepodległości, OSIEDLA 4, 8, 15/ 30 000 zł15. Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19, OSIEDLA 11, 12/ 100 000 zł16. Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami, plaża miejska, OSIEDLA 2, 5, 6, 14/ 40 000 zł

  KATEGORIA IV - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

  1. 8-godzinny maraton piłki nożnej, Orlik, ul. Bernatowicza/ Katyńska, Stadion Miejski, boiska „Orzeł”/ 12 000 zł2. Aktywna Piąteczka - Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców, Obiekty sportowe przy SP 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40A / 20 000 zł3. Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury - wystawa objazdowa i pokazy naukowe, Hala Kultury, Stary Rynek 6 / 40 000 zł4. Łomża Biega od Przedszkola do Juniora, Stadion Miejski MOSIR Łomża / 30 000 zł5. Piłka w grze - sportowe zmagania drużynowe, Obiekty sportowe na terenie Łomży / 30 000 zł6. Rodzinna sobota z generałem Andersem, boisko przy SP nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7 / 40 000 zł7. Warsztaty twórczego pisania, Hala Kultury, Stary Rynek 6 / 17 000 zł8. Widowisko modowe – Tematyczny pokaz mody recyklingowej, wystawa fotograficzna, wystawa rysunków żurnalowych, Hala Kultury, Stary Rynek 6/ 30 000 zł

  KATEGORIA V - ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

  1. Kwieciste Rondo, Rondo Augustyna Gontarskiego / 10 000 zł2. Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 / 140 000 zł3. Zazielenienie przestrzeni publicznej (obsadzenie ozdobnymi krzewami, bylinami, tworzenie łąki kwietnej), teren przy SP 5, ul. Polna 40 A / 10 000 zł4. Zielone schody, plac przy SP 4, ul. Kierzkowa 7 / 70 000 zł5. Zielony przystanek przy Filharmonii, Przystanek Sz. Zambrowska FILHARMONIA 02/ 150 000 zł6. Zielony Zakątek Maja, ul. 3 Maja / 30 000,00 zł7. Zmysłowy krąg – strefa relaksu, plac przy SP 4, ul. Kierzkowa 7/ 70 000 zł

  * Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie.