Ankieta dotycząca zapotrzebowania na paliwa stałe

Informacje o przetwarzaniu danych “Klauzula RODO ankieta preferencyjny zakup węgla” Pobierz

  Ankieta węglowa

  W związku z możliwością dystrybucji węgla wśród mieszkańców naszego miasta udostępniamy państwu specjalną ankietę, której celem jest określenie zapotrzebowania
  na ten surowiec. Ankieta jest skierowana wyłącznie do osób mieszkających na terenie miasta Łomża. Wyniki ankiety będą podstawą do ewentualnego złożenia zamówienia
  na węgiel. Jednocześnie informujemy że Urząd Miejski nie będzie miał żadnego wpływu na jakość węgla, który będziemy dystrybuować

  I. Podstawowe informacje o paliwie stałym

  Rodzaj i ilość zużywanego paliwa stałego

  OrzechKostkaGroszekEkogroszek

  Ilość paliwa w tonach*

  II. Adres zamieszkania

  Adres Zamieszkania (ulica i numer domu)

  Miejscowość

  III. Dane kontaktowe

  Kontakt: Telefon lub e-mail