FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁOMŻA 2019

Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża na 2019r.
zakończyło się
w dniu 29 czerwca 2018r.
Dziękujemy za udział.